X
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
10, Svyatoho Teodora Square
Lviv, 79019, Ukraine
+38 032 2970597
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
10, Svyatoho Teodora Square
Lviv, 79019, Ukraine
+38 032 2970597

Prawo ziemskie i nieruchomości


Działalność praktyczna w zakresie prawa ziemskiego i nieruchomości zawiera: prawa i interesy w dziedzinie nieruchomości i rolnych stosunków prawnych, sprzedaż, kupno i inne sposoby przekazania własności nieruchomej, nieruchomości i ziemi, aspekty prawne procedury dzierżawy, praw na własność nieruchomą, zaspokajanie roszczenia dotyczącego prawa własności, użytkowanie ziemi, kwestii związanych z kredytami hipotecznymi i utratą prawa odkupu i in.  

Usługi:
 • kupno-sprzedaż albo nadanie w dzierżawę ziemi różnego ukierunkowania docelowego oraz budowli i urządzeń etc.;
 • asysta prawna przy kupnie ziemi w organów samorządu terytorialnego zarówno drogą aukcji, jak i bez nich;
 • opracowanie i wprowadzenie mechanizmów prawnych otrzymania przez przedsiębiorstwa zagraniczne działek ziemi i obiektów nieruchomości;
 • przeprowadzenie wielu kontroli prawnych w sprawie legalności nabycia prawa własności, praw dzierżawy na ziemię czy budowle, kontrola legalności zmiany ukierunkowania docelowego działek ziemi;
 • przygotowanie i asysta prawna przy zawarciu umów w zakresie nieruchomości;
 • asysta prawna trybu przeznaczenia działek ziemi oraz jakichkolwiek umów dotyczących tych działek;
 • asysta prawna przebiegu sporządzenia prawa własności na obiekty nieruchomości;
 • asysta prawna projektowania obiektów budownictwa, uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji dotyczącej projektu;
 • asysta prawna trybu otrzymania dokumentów zezwolających na budownictwo, rekonstrukcję i remont obiektów nieruchomości, prowadzenie budownictwa;
 • konsultacja w zakresie zmiany kategorii ziemi oraz zmiany ukierunkowania docelowego przeznaczenia działek ziemi;
 • konsultacja w zakresie opodatkowania operacji z nieruchomością;
 • reprezentowanie interesów klientów w sądach, w sporach dotyczacych obiektów nieruchomości;
 • udzielanie konsultacji w zakresie prywatyzacji własności nieruchomej, asysta prawna przy procesie prywatyzacji;
 • podział własności nieruchomej, rozwiązywanie sporów między współwłaścicielami;
 • uprawomocnienie prawa własności na obiekty nieruchomości w trybie sądowym z kolejną rejestracją w Biurze Inwentyrazacji Technicznej;