X
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
10, Svyatoho Teodora Square
Lviv, 79019, Ukraine
+38 032 2970597
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
10, Svyatoho Teodora Square
Lviv, 79019, Ukraine
+38 032 2970597

Doradztwo gospodarcze


Ukraina, jako kraj rozwijający się, przyciąga klientów J&L Consulting warunkami, sprzyjającymi prowadzeniu biznesu. Na Ukrainie znajdują oni wiele możliwości, ale jeszcze, być może, nie są pewni, jakim rodzajem działalności zajmować się.

Świadczymy usługi dla firm zagranicznych, planujących wejście na rynek ukraiński, a także tych, które prowadzą biznes z wykonawcami lokalnymi. Klienci zwracają się do nas z powodu braku informacji, niezbędnych do określenia strategii wejścia na rynek, a także w celu identyfikacji szeregu niezawodnych partnerów biznesowych, ponieważ brak dokładności w tych kwestiach może doprowadzić do znacznych strat finansowych. W takich projektach klienci często powierzają nam zadania, związane z przygotowaniem dokładnych i wiarygodnych informacji na temat prawodawczego uregulowania określonego rodzaju działalności, sytuacji w tej lub innej dziedzinie, tendencji rynkowej i trendów, perspektywy rozwoju rynku, najbardziej wpływowych graczy na rynku, potencjalnego rynku zbytu, a także opracowanie propozycji w zakresie warunków współpracy z potencjalnymi partnerami biznesowymi, w których ryzyko komercyjne dla klienta zostanie zminimalizowane, a jednocześnie będą do przyjęcia dla obu stron.

J&L Consulting świadczy następujące usługi w zakresie konsultingu biznesowego:

Komercyjne przedstawicielstwo i wsparcie

 • przeprowadzenie badań analitycznych rynku i konsulting marketingowy
 • „biznes-wywiad”, poszukiwanie potencjalnych kontrahentów, partnerów, wykonawców
 • bazy danych potencjalnych partnerów, wykonawców, producentów końcowych
 • możliwości outsourcingu
 • porównanie i ocena różnych strategii wejścia na rynek
 • profesjonalne sporządzenie biznesplanu i planu marketingowego, ich wdrożenie
 • prezentacja marki na lokalnym rynku poprzez wejście na ukraińskich sprzedawców i potencjalnych klientów
 • nawiązanie kontaktów wśród kluczowych graczy rynku
 • sporządzenie raportów na temat skuteczności kosztów, analizy SWOT w celu uzasadnienia wejścia na rynek Ukrainy
 • analiza konkurentów, analiza porównawcza odnośnie wiodących firm (benchmarking)
 • organizacja sieci dostaw na Ukrainę
 • identyfikacja i asysta z udziałem w przetargach państwowych
 • licencjonowanie działalności

 Wsparcie administracyjnej i back-office

 • pełna asysta przy rejestracji spółki (wszystkie aspekty prawne, w tym nominalny adres prawny (siedziba), założyciel/akcjonariusz nominalny, dyrektor tymczasowy i nominalny), sprzedaż już zarejestrowanej firmy, likwidacja alternatywna / dobrowolna, spółka nieaktywna (uśpiona)
 • pomoc operacyjna w tworzeniu lokalnej filii lub biura przedstawicielskiego, usługi biura wirtualnego i abonenckiej obsługi sekretarskiej
 • menedżment finansowy і sprawozdawczość, składanie sprawozdawczości finansowej spółki
 • koordynacja spółki podległej finansowo, fakturowanie, prowadzenie księgowości
 • dobór personelu (rekrutacja), usługi w zakresie obliczania i naliczenia wynagrodzenia
 • organizowanie zwyczajnego, nadzwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy i walnego zgromadzenia,
 • przygotowanie protokołów posiedzeń i zgromadzeń
 • przygotowanie porządku obrad spotkań i zgromadzeń, decyzji Rady Dyrektorów
 • powoływanie i odwoływanie ze stanowiska członków rady zarządu lub członków rady nadzorczej
 • powoływanie i odwoływanie ze stanowiska pełnomocników, powierników ogólnych i specjalnych
 • przygotowanie i rejestracja zmian założycielskich, wniesienie wszystkich zmian do statutu spółki i ich rejestracja w rejestrze państwowym
 • asysta prawna w procesie sprzedaży akcji/ udziałów lub operacji z nieruchomością
 • pośrednictwo informacyjne z władzami
 • złożenie interpelacji i otrzymanie różnych zaświadczeń z organizacji wszelkich form własności
 • inne usługi dotyczące zapewnienia działalności na poziomie lokalnym

   Usługom tym towarzyszy:

 • organizowanie spotkań z notariuszami
 • tłumaczenie dokumentów
 • pomoc specjalistycznych i licencjonowanych tłumaczy
 • reprezentacja w innych instytucjach i organach władz

Wszystkie usługi świadczone są na żądanie klienta.

 J&L Consulting koordynuje i świadczy usługi w celu zapewnienia zgodności z prawem i kontroli przestrzegania standardów zawodowych i etycznych w pewnej branży (compliance) w ciągu prawie 15 lat, utrzymując poziom profesjonalny i zapewniając indywidualne podejście korporacyjne. Więc na pewno zasługujemy na zaufanie і jesteśmy niezawodnym partnerem dla biznesu Państwa na Ukrainie.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tą usługą, prosimy o skorzystanie z naszego formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na zapytania Państwa.