X
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
10, Svyatoho Teodora Square
Lviv, 79019, Ukraine
+38 032 2970597
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
10, Svyatoho Teodora Square
Lviv, 79019, Ukraine
+38 032 2970597

Податкове митне та фінансове право


Надаючи юридичні послуги у сфері податкового, митного та фінансового права, ми пропонуємо консультування з питань українського та міжнародного податкового планування стосовно корпоративного оподаткування,  податку на прибуток, непрямих податків, податкових спорів, річних звітів в Україні.

Послуги:
розробка оптимальних моделей оподаткування із урахування усіх особливостей бізнесу наших клієнтів;
податкове планування;
оптимізація та мінімізація податків;
консультування щодо ПДВ;
консультації щодо оподаткування операцій експорту та імпорту;
консультації щодо уникнення подвійного оподаткування;
податок на нерухомість та оподаткування інвестицій;
юридичний супровід при проведення аудиту;
представництво в суді для вирішення податкових спорів;
реєстрація позик нерезидентів в Національному Банку України;
представництво інтересів в суді;
вирішення митних спорів;
вирішення податкових спорів.