X
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
10, Svyatoho Teodora Square
Lviv, 79019, Ukraine
+38 032 2970597
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
10, Svyatoho Teodora Square
Lviv, 79019, Ukraine
+38 032 2970597

Трудове право


Трудове право регулює взаємовідносини між найманими працівниками та роботодавцями, організаціями, які представляють працівників та роботодавців. 

Наш досвід в галузі трудового та міграційного законодавства дає нашій команді можливість надавати роботодавцям повний спектр юридичних послуг на постійній основі  щодо наступних питань:

підготовка трудових договорів і контрактів як з українськими громадянами, так і громадянами інших країн;
оформлення прийому на роботу та звільнення;
отримання дозволів на працевлаштування іноземців;
розробка усіх внутрішніх документів, передбачених трудовими законодавством України (колективні договори, посадові інструкції, правила внутрішнього розпорядку, положення про преміювання, відпустки тощо);
захист інтересів роботодавців або працівників у відносинах із держаними органами;
кадроводство;
надання поточних консультацій щодо усіх питань трудового законодавства.