X
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597

Die häufig gestellten Fragen (FAQ)

Яка процедура перебування іноземців на території України? 
Іноземці, які перебувають в Україні тимчасово на законній підставі, зобов’язані зареєструвати свої  паспортні  документи  і  виїхати  з  України  після  закінчення  відповідного  терміну перебування. 
Паспортні документи реєструються ДПС при в’їзді. 
Приймати іноземців та осіб без громадянства можуть зареєстровані в установленому порядку українські,  спільні  чи  іноземні  підприємства,  установи  й  організації,  а  також  фізичні  особи,  які постійно проживають в Україні або тимчасово тут перебувають у зв’язку з навчанням, стажуванням 
тощо. 
Іноземні  громадяни  можуть  у  встановленому  порядку  іммігрувати  в  Україну  на  постійне проживання  або  прибути  для  працевлаштування  на  визначений  термін,  а  також  тимчасово перебувати на її території. Ті, що іммігрували на постійне проживання або прибули для тимчасового проживання,  отримують  посвідки  на  постійне  та  тимчасове  проживання  відповідно. 
Територіальний орган або підрозділ Державної міграційної служби оформлює посвідку на постійне проживання  відповідно  до  Порядку  оформлення,  виготовлення  і  видачі  посвідки  на  постійне проживання  та посвідки на тимчасове проживання  і технічного опису їх бланків та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2002 року № 1983, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  № 251 від 28  березня  2012 року та  відповідно до  Закону України «Про імміграцію»  №  2491-ІІІ  від  7  червня  2001  року  у  випадку  отримання  іноземцем  чи  особою  без громадянства дозволу на імміграцію. 
Порядок  оформлення  і  видачі  посвідки  на  тимчасове  проживання  затверджений  Наказом Міністерства внутрішніх справ України № 602 від 23 серпня 2011 року. 
Отже,  іноземець,  який  прибув  в  Україну  з  країни  з  візовим  режимом  може  перебувати  на території України протягом періоду дії відповідної візи, але не більш як 90 днів. По закінченню 90 днів іноземець має право або виїхати з країни та знову в’їхати на зазначений термін, або продовжити термін свого перебування на підставі наявності візи.
Іноземці, які прибули на територію України з країн з безвізовим режимом в’їзду, мають право перебувати  на  території  України  на  основі  реєстрації,  проставленої представниками Прикордонної служби України,  не більше  90 днів протягом 180 днів. Як зазначалося в попередніх розділах, дана категорія іноземців також має право продовжити термін перебування тільки за певних обставин, які того вимагають.
Облік  фактичного  перебування  проводиться  ДПС  на  базі  автоматизованої  системи підрахунку.  Так,  Наказом  Адміністрації  ДПС  №  444  від  27  травня  2008  року  було  затверджено Положення  про  базу  даних  «Відомості  про  іноземців  та  осіб  без  громадянства,  які  перевищили термін реєстрації паспортних документів в Україні». Автоматизовану базу даних було створено для здійснення контролю за дотриманням іноземцями та особами без громадянства термінів реєстрації їх 
паспортних  документів  на  період  короткотермінового  перебування  в  Україні.  Вона  формується шляхом автоматизованого підрахунку кількості днів тимчасового перебування на території України іноземців та осіб без громадянства за інформацією про їх в'їзд в Україну та виїзд з України. Проте, іноземець або сторона, яка запросила його, мають вести підрахунок самостійно, щоб чітко  розраховувати  межі  законного  перебування  на  території  України.  Обрахування  терміну починається з дати штампу прикордонної служби при першому в’їзді на територію України  і діє до аналогічної дати наступного року.
Іноземці з країн, з якими Україна підписала договір про взаємні безвізові поїздки громад ян, можуть в’їхати та перебувати в Україні до 90 днів на підставі реєстрації на державному кордоні, а згодом звернутися разом з приймаючою стороною (у  тому числі іноземцем) до відділу Державного департаменту МВС у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб (далі – Державний департамент)  щодо  продовження  терміну  перебування  (реєстрації)  відповідно  до  нижче описаної процедури. 
У разі, якщо іноземним громадянином було перевищено відповідний термін перебування у 90днів  без  продовження  реєстрації,  то  при  виявленні  цього  факту  особа  попереджається  або  на нього/неї  накладається  штраф  від  тридцяти  до  п'ятдесяти  неоподатковуваних  мінімумів  доходів
громадян  (на  даний  момент  від  510  до  850  гривень),  у  залежності  від  рішення Адміністративного суду  України,  відповідно  до  статті  203  Кодексу  України  про  адміністративні правопорушення),  а приймаюча  сторона  також  попереджається  або  на  нього/неї  накладається  штраф  від  двадцяти  до сорока  неоподатковуваних  мінімумів  доходів громадян  (на  даний  момент  від  340  до  680  гривень), відповідно до статті 206 цього ж Кодексу.

Який порядок отримання посвідки на постійне проживання?
Після  прибуття  в  Україну  іноземець,  який  отримав  довгострокову  візу,  повинен  звернутися протягом  п'яти  робочих  днів  до  відділу  ДМС  за  місцем  проживання  із  заявою  про  видачу  йому посвідки на постійне проживання. До заяви мають додаватися: 
1). паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред’явлення повертається) та його  копія;
2). переклад  українською  мовою  сторінки  паспортного  документа  іноземця  або  документа,  що посвідчує  особу  без  громадянства,  з  особистими  даними,  засвідчений  у  встановленому законодавством  порядку;  
3). Копія  рішення  про  надання  дозволу  на  імміграцію;  
4). Квитанція про сплату  державного  мита  або  документ,  який  підтверджує  наявність  пільг  щодо  його  сплати;  
5). Чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметри (на матовому папері); 
6). Копія виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі її наявності).
Посвідка  на  постійне  проживання  —  документ,  що  посвідчує  особу  іноземця  або  особу  без громадянства та підтверджує право на постійне проживання в Україні  (пункт 17 частини 1 статті 1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»).
Посвідка на постійне проживання видається протягом тижня з дня прийняття заяви та надає право перебувати іноземцю на території України постійно протягом терміну дії візи без  необхідності 
продовжувати термін свого перебування.

Які умови та процедура працевлаштування іноземців на території України?

Якщо іноземець збирається працювати і отримувати офіційну зарплату на території України він зобов’язаний отримати  дозвіл центру зайнятості про використання праці іноземця чи особи без громадянства  (надалі  -  дозвіл  на  використання  праці  іноземця),  на  підставі  якого оформлюється довгострокова  віза  (наданий уповноваженим органом України в установленій законодавством формі дозвіл,  необхідний  для  в’їзду  іноземця  та  особи  без  громадянства  протягом  відповідного строку). 
Відповідний  дозвіл  оформляється  і  видається  Державним  центром  зайнятості  Міністерства соціальної  політики  України  (далі  -  Державний  центр  зайнятості)  або  за  його  дорученням   -відповідними  центрами  зайнятості  Автономної  Республіки  Крим,  областей,  міст  Києва  та Севастополя  для  роботи  на  підприємстві,  в  установі,  організації,  які  запросили  іноземця  на  певну посаду (за фахом), відповідно до Порядку видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання  праці  іноземців  та  осіб  без  громадянства,  затвердженого  Постановою  Кабінету Міністрів України № 322 від 8 квітня 2009 року (надалі – Порядок № 322). 

Відповідно  до  цього  Порядку  №  322  дозвіл  на  використання  праці  іноземця  оформлюється іноземцю  або  особі  без  громадянства,  яка  має  намір  займатися  в  Україні  трудовою  діяльністю, за умови,  що  в  Україні  або  окремому  її  регіоні  відсутні  працівники,  спроможні  виконувати  цей вид роботи,  або  є  достатнє  обґрунтування  доцільності  використання  праці  іноземних  фахівців. Міжнародними договорами України з окремими державами можуть також встановлюватися й інші правила  працевлаштування  іноземців.  Дія  та  вимоги  зазначеного  Порядку  №  322  також поширюються  на  іноземних  фахівців,  які  направлені  закордонним  роботодавцем  в  Україну  для 
виконання  робіт  і  послуг  на  підставі  контрактів,  що  укладені  між  українськими  та  іноземними 
підприємствами, фізичними та юридичними особами - суб'єктами господарської діяльності. Приймати  іноземців  на  роботу  можуть  тільки  платники  страхових  внесків  до  Фонду загальнообов'язкового  державного  соціального  страхування  України  на  випадок  безробіття,зареєстровані у місцевих центрах зайнятості.
Для  отримання  та  продовження  дозволу  на  використання  праці  іноземця  роботодавцем подаються до відповідного центру зайнятості такі документи:
заява (у довільній формі);
дві кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5;
обґрунтування  доцільності  використання  праці  іноземців  і  можливості  створення  для  них відповідних умов для перебування та роботи;
документ (наказ, витяг з протоколу, доручення тощо), оформлений в установленому порядку, 
який посвідчує право особи представляти інтереси роботодавця у центрі зайнятості;
довідка  органу  державної  податкової  служби  про  сплату  роботодавцем  податків  та  зборів 
(обов'язкових платежів);
довідка центру зайнятості про відсутність у роботодавця заборгованості перед Фондом;
квитанція про внесення плати за розгляд заяви;
копія проекту трудового договору, засвідчена роботодавцем;
довідка,  скріплена  печаткою  та  завірена  підписом  роботодавця  (у  разі  наявності  на підприємстві  режимно-секретногооргану  –  також  підписана  його  керівником),  про  те,  що  робоче місце  або  посада,  на  яких  використовуватиметься  праця  іноземця,  відповідно  до  законодавства  не пов’язані  з  належністю  до  громадянства  України  і  не  потребують  надання  допуску  до  державної таємниці;
довідка уповноваженого органу країни походження (перебування) про те, що іноземець, який на  момент  оформлення  дозволу  перебуває  за  межами  України,  не  відбуває  покарання  за  скоєння злочину та стосовно нього не здійснюється кримінальне провадження;
копію статуту роботодавця, засвідчену в установленому порядку;
копії документів про освіту або кваліфікацію іноземця;
копії сторінок паспортного документа іноземця, що містять основні ідентифікаційні дані;
виписку  або  витяг  з  Єдиного  державного  реєстру  юридичних  осіб  та  фізичних  осіб  -підприємців. 
Дозвіл  на використання праці іноземця  не потрібний іноземцям, які постійно проживають в Україні,  та  іншим  іноземцям,  у  випадках,  передбачених  законами  та  міжнародними  договорами України  (наприклад,  у  випадках  працевлаштування  іноземця  інвестором  у  межах  і  за  посадою (спеціальністю), визначеною угодою про розподіл продукції. Крім того, міжнародними договорами для  членів-сімей  працівників  дипломатичних  та  консульських  представництв  може  бути передбачений інший порядок працевлаштування в Україні). 
Дозвіл на використання праці іноземця  видається на період до одного року. Цей термін може бути  продовжено,  для  чого  роботодавцю  слід  звернутися  у  вище  визначеному  порядку  до відповідного  центру  зайнятості  не  пізніше  ніж  за  місяць  до  закінчення  попереднього  терміну  дії дозволу про використання праці. 
Для  отримання  дозвіл  на  використання  праці  іноземця  для  працівників,  що  належать  докатегорії  внутрішньо  корпоративні  цесіонарії (керівний  персонал,  менеджери  та  спеціалісти)  та 
категорії  особи,  що  надають  послуги  без  комерційної  присутності  в  Україні,  роботодавець  має 
подати  до  центру  зайнятості  не  лише  документи  згідно  з  переліком  наведеного  вище  (крім документу,  який  посвідчує  право  представника  роботодавця  представляти  його  інтереси  у центрі зайнятості  та  довідки,  про  те,  що  робоче  місце  або  посада,  на  яких  використовуватиметься  праця іноземця,  відповідно  до  законодавства  не  пов’язан і  з належністю до  громадянства  України  і  не потребують  надання  допуску  до  державної  таємниці),  а  і  рішення  іноземного  суб’єкта 
господарювання  про  переведення  іноземця  на  роботу  в  Україні  та  копію  контракту  іноземця  з 
іноземним  суб’єктом  господарювання  про  переведення  на  роботу  в  Україну  з  визначенням строку роботи в Україні.
Усі  видані  зарубіжною  країною  та  складені  іноземною  мовою  документи,  що  зазначені  у пунктах 5, 6 і 7 Порядку  № 322, повинні бути перекладені на українську мову, засвідчені згідно із законодавством  країни  їх  видачі  та  легалізовані  в  МЗС,  якщо  міжнародними  договорами  України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не передбачено інше.
Відмітка  про  наявність  дозволу  на  використання  праці  іноземця  проставляється  у національному  паспорті  іноземця  при  видачі  посвідки  на  тимчасове  проживання  ДМС  у справах сім’ї, громадянства та реєстрації фізичних осіб.
На сьогоднішній день не існує правового забезпечення видачі більш ніж одного  дозволу  на використання праці іноземця  за сумісництвом. Щоб отримати право на робочу діяльність відповідно до процедур, передбачених для громадян України, іноземець має отримати у встановленому порядку посвідку  на  постійне  проживання  в  Україні.  Вона  надає  право  іноземцеві  працювати  на  двох чи більше  роботах  без  оформлення  дозволу  на  використання  праці  іноземця.  Зверніть  увагу, що можливість  надання  дозволу  на  використання  праці  іноземця  в  Україні  іноземним підприємцям  – фізичним особам, а також іноземцям, які оформили свої правовідносини з роботодавцями на підставі цивільно-правових угод, не передбачена в чинному законодавстві.