X
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597

FAQ

Яка процедура перебування іноземців на території України?
Іноземці, які перебувають в Україні тимчасово на законній підставі, зобов’язані зареєструвати свої  паспортні  документи  і  виїхати  з  України  після  закінчення  відповідного  терміну перебування. 
Паспортні документи реєструються ДПС при в’їзді. 
Приймати іноземців та осіб без громадянства можуть зареєстровані в установленому порядку українські,  спільні  чи  іноземні  підприємства,  установи  й  організації,  а  також  фізичні  особи,  які постійно проживають в Україні або тимчасово тут перебувають у зв’язку з навчанням, стажуванням 
тощо. 
Іноземні  громадяни  можуть  у  встановленому  порядку  іммігрувати  в  Україну  на  постійне проживання  або  прибути  для  працевлаштування  на  визначений  термін,  а  також  тимчасово перебувати на її території. Ті, що іммігрували на постійне проживання або прибули для тимчасового проживання,  отримують  посвідки  на  постійне  та  тимчасове  проживання  відповідно. 
Територіальний орган або підрозділ Державної міграційної служби оформлює посвідку на постійне проживання  відповідно  до  Порядку  оформлення,  виготовлення  і  видачі  посвідки  на  постійне проживання  та посвідки на тимчасове проживання  і технічного опису їх бланків та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2002 року № 1983, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  № 251 від 28  березня  2012 року та  відповідно до  Закону України «Про імміграцію»  №  2491-ІІІ  від  7  червня  2001  року  у  випадку  отримання  іноземцем  чи  особою  без громадянства дозволу на імміграцію. 
Порядок  оформлення  і  видачі  посвідки  на  тимчасове  проживання  затверджений  Наказом Міністерства внутрішніх справ України № 602 від 23 серпня 2011 року. 
Отже,  іноземець,  який  прибув  в  Україну  з  країни  з  візовим  режимом  може  перебувати  на території України протягом періоду дії відповідної візи, але не більш як 90 днів. По закінченню 90 днів іноземець має право або виїхати з країни та знову в’їхати на зазначений термін, або продовжити термін свого перебування на підставі наявності візи.
Іноземці, які прибули на територію України з країн з безвізовим режимом в’їзду, мають право перебувати  на  території  України  на  основі  реєстрації,  проставленої представниками Прикордонної служби України,  не більше  90 днів протягом 180 днів. Як зазначалося в попередніх розділах, дана категорія іноземців також має право продовжити термін перебування тільки за певних обставин, які того вимагають.
Облік  фактичного  перебування  проводиться  ДПС  на  базі  автоматизованої  системи підрахунку.  Так,  Наказом  Адміністрації  ДПС  №  444  від  27  травня  2008  року  було  затверджено Положення  про  базу  даних  «Відомості  про  іноземців  та  осіб  без  громадянства,  які  перевищили термін реєстрації паспортних документів в Україні». Автоматизовану базу даних було створено для здійснення контролю за дотриманням іноземцями та особами без громадянства термінів реєстрації їх 
паспортних  документів  на  період  короткотермінового  перебування  в  Україні.  Вона  формується шляхом автоматизованого підрахунку кількості днів тимчасового перебування на території України іноземців та осіб без громадянства за інформацією про їх в'їзд в Україну та виїзд з України. Проте, іноземець або сторона, яка запросила його, мають вести підрахунок самостійно, щоб чітко  розраховувати  межі  законного  перебування  на  території  України.  Обрахування  терміну починається з дати штампу прикордонної служби при першому в’їзді на територію України  і діє до аналогічної дати наступного року.
Іноземці з країн, з якими Україна підписала договір про взаємні безвізові поїздки громад ян, можуть в’їхати та перебувати в Україні до 90 днів на підставі реєстрації на державному кордоні, а згодом звернутися разом з приймаючою стороною (у  тому числі іноземцем) до відділу Державного департаменту МВС у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб (далі – Державний департамент)  щодо  продовження  терміну  перебування  (реєстрації)  відповідно  до  нижче описаної процедури. 
У разі, якщо іноземним громадянином було перевищено відповідний термін перебування у 90днів  без  продовження  реєстрації,  то  при  виявленні  цього  факту  особа  попереджається  або  на нього/неї  накладається  штраф  від  тридцяти  до  п'ятдесяти  неоподатковуваних  мінімумів  доходів
громадян  (на  даний  момент  від  510  до  850  гривень),  у  залежності  від  рішення Адміністративного суду  України,  відповідно  до  статті  203  Кодексу  України  про  адміністративні правопорушення),  а приймаюча  сторона  також  попереджається  або  на  нього/неї  накладається  штраф  від  двадцяти  до сорока  неоподатковуваних  мінімумів  доходів громадян  (на  даний  момент  від  340  до  680  гривень), відповідно до статті 206 цього ж Кодексу.

Який порядок отримання посвідки на постійне проживання?
Після  прибуття  в  Україну  іноземець,  який  отримав  довгострокову  візу,  повинен  звернутися протягом  п'яти  робочих  днів  до  відділу  ДМС  за  місцем  проживання  із  заявою  про  видачу  йому посвідки на постійне проживання. До заяви мають додаватися: 
1). паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред’явлення повертається) та його  копія;
2). переклад  українською  мовою  сторінки  паспортного  документа  іноземця  або  документа,  що посвідчує  особу  без  громадянства,  з  особистими  даними,  засвідчений  у  встановленому законодавством  порядку;  
3). Копія  рішення  про  надання  дозволу  на  імміграцію;  
4). Квитанція про сплату  державного  мита  або  документ,  який  підтверджує  наявність  пільг  щодо  його  сплати;  
5). Чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметри (на матовому папері); 
6). Копія виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі її наявності).
Посвідка  на  постійне  проживання  —  документ,  що  посвідчує  особу  іноземця  або  особу  без громадянства та підтверджує право на постійне проживання в Україні  (пункт 17 частини 1 статті 1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»).
Посвідка на постійне проживання видається протягом тижня з дня прийняття заяви та надає право перебувати іноземцю на території України постійно протягом терміну дії візи без  необхідності 
продовжувати термін свого перебування.
Які умови та процедура працевлаштування іноземців на території України?

Працевлаштувати іноземного громадянина на теориторії України можна шляхом оформлення дозволу на застосування праці іноземця, про що прямо зазначено у статті 3 ЗУ «Про зайнятість населення». Законодавстом у Порядку видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 р. № 437регламентовано чіткий порядок оформлення та отримання такого дозволу.

Виконанням усіх необхідних дій для оформлення дозволу на працевлаштування займається роботодавець, який запрошує іноземця на роботу. А тому, особиста присутність іноземця для подання пакету документі не є необхідністю.

            Для оформлення дозволу на працевлаштування, роботодавець звертається з належно оформленим пакетом документів до територіального органу Державної служби зайнятості України ( у місті Львові – обласний центр зайнятості: м. Львів, вул. Бортнянського, 11а).

     Першим кроком для роботодавця буде подання не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати звернення для отримання дозволу до територіального органу інформацію про попит на робочу силу (вакансії).

            Пакет документів для оформлення дозволу на застосування праці іноземця включає:

-заява;

-копії документів про освіту або кваліфікацію іноземця;

-копії сторінок паспортного документа іноземця з особистими даними разом з перекладом українською мовою, засвідченим в установленому законодавством порядку;

-дві кольорові фотокартки іноземця чи особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра;

-документ, виданий лікувально-профілактичним закладом про те, що особа не хвора на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або інші інфекційні захворювання, перелік яких визначено МОЗ;

-довідку, скріплену печаткою та завірену підписом роботодавця про те, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця чи особи без громадянства, відповідно до законодавства не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці. У разі наявності в роботодавця режимно-секретного органу зазначена довідка подається також за підписом керівника такого органу;

-довідку МВС про те, що іноземець чи особа без громадянства, які на момент оформлення дозволу перебувають на території України, не відбувають покарання за скоєння злочину та стосовно них не здійснюється кримінальне провадження;

-довідку уповноваженого органу країни походження (перебування) про те, що іноземець чи особа без громадянства, які на момент оформлення дозволу перебувають за межами України, не відбувають покарання за скоєння злочину та стосовно них не здійснюється кримінальне провадження.

 

 

            Протягом семи робочих днів, територіальний орган  приймає рішення щодо видачі дозволу, яке оформляється відповідним наказом. Після того, як дозвіл готовий, роботодавцю необхідно надіслати територіальному органу, який видав дозвіл копію трудового договору, укладеного з іноземцем. Це буде останнім кроком в оформленні дозволу на застосування праці іноземця в Україні.

            Дозвіл видається терміном на один рік та його дія може бути продовжена необмежену кількість разів на такий ж строк.

! Оригінал дозволу на застосування праці іноземця має зберігатись на підприємстві, де іноземець буде працевлаштований.

            Отримання даного дозволу є підставою для отримання іноземцем візи відповідного типу, реєстрації місця тимчасового проживання в Україні та оформлення посвідки на тимчасове проживання на строк дії дозволу.

            

Як отримати посвідку на тимчасове проживання іноземного громадянина в Україні?

Тимчасова посвідка на проживання дає іноземному громадянину можливість перебувати в Україні протягом терміну дії посвідки (один рік з можливістю її продовження), а відтак звільняє від необхідності підрахунку дозволених днів перебування в Україні у разі її відсутності. Підстави для оформлення посвідки тимчасового проживання можуть бути різними, однак процедура зберігає свою послідовність за винятком переліку необхідних документів, який різниться в залежності від конкретної підстави. 

Можливими підставами отримання посвідки на тимчасове проживання для іноземців в Україні є:

 

 

-з метою працевлаштування;

- для участі в реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих у встановленому порядку;

- з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи іншої канонічної діяльності за запрошенням релігійних організацій та за погодження з державним органом, який здійснив реєстрацію відповідної релігійної організації;

- для участі в діяльності філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій іноземних держав, зареєстрованих у встановленому порядку;

- для роботи в представництвах іноземних суб'єктів господарювання в Україні, зареєстрованих у встановленому порядку;

-  для роботи у філіях або представництвах іноземних банків, зареєстрованих у встановленому порядку;

- для  провадження культурної, наукової, освітньої діяльності на підставах і в порядку, встановлених міжнародними договорами України або спеціальними програмами, спортсмени, які набули професійного статусу, а також іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою участі в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи участі в діяльності волонтерських організацій, зареєстрованих в Україні в установленому порядку;

- для роботи кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації;

- з метою навчання;

- з метою возз'єднання сім'ї з особами, які є громадянами України;

 

 

Для оформлення посвідки на тимчасове проживання необхідно звернутися до відповідного територіального підрозділу Державної Міграційної Служби України (в залежності від адреси майбутньої прописки іноземця).  У місті Львові:

-          Головне управління ДМС у Львівській області  (вул. Руданського, 3 ; вул. Словацького,1)

-          Галицький РВ ГУ ДМС у Львівській області ( вул. Чайковського, 17)

-          Сихівський РВ ГУ ДМС у Львівській області ( вул. Зелена, 150)

-          Франківський РВ ГУ ДМС у Львівській області ( вул. Генерала Чупринки, 67)

-          Шевченківський РВ ГУ ДМС у Львівській області ( вул. Донецька, 3)

-          Личаківський РВ ГУ ДМС у Львівській області ( вул. Зелена, 20)

 

! Зверніть увагу, що при поданні документів до територіального органу ДМС України та отримання Посвідки на тимчасове проживання обов’язковою є присутність іноземного громадянина. Тому, на період оформлення посвідки іноземний громадянин має перебувати на території України.   


 Документи, необхідні для оформлення посвідки на тимчасове проживання

 

 

-заява встановленого зразка

- паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред’явлення повертається), з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою (у разі наявності);

- переклад українською мовою сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку;

- квитанція про сплату державного мита або документ, який підтверджує наявність пільг щодо його сплати;

-чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра на матовому папері;

- копія виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі її наявності);

-поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

 

! А також додаткові документи, які різняться залежно від підстав оформлення посвідки на тимчасове проживання та визначені п. 3.3. III Розділу Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання.

 

 Наприклад, для оформлення посвідки тимчасового проживання підставою якої є дозвіл на працевлаштування, необхідним є також подання до територіального органу ДМС України:

-          Клопотання приймаючої сторони (роботодавця) із зобов’язанням повідомити територіальний орган чи підрозділ ДМС України за місцем оформлення посвідки та територіальний орган Державної служби зайнятості про дострокове розірвання чи припинення трудового договору (контракту) з таким іноземцем;

-          Наказ про призначення відповідального по роботі з іноземцями;

-          Довіреність на відповідальних осіб;

-          Гарантійний лист приймаючої сторони (роботодавця)

-          Копія паспортів відповідальних осіб. 

 

Моменти, на які варто звернути увагу при оформленні посвідки на тимчасове проживання іноземного громадянина.

 

 

-Посвідка на тимчасове проживання видається терміном на 1 рік та може бути продовжена необмежену кількість раз за умови наявності для цього підстави.

-Посвідка на тимчасове проживання оформляється протягом 15 днів після подання усіх необхідних документів.  Головою ДМС чи начальником територіального органу або підрозділу ДМС приймається рішення про видачу або відмову у видачі посвідки.

-Протягом 10 днів з дня оформлення посвідки необхідно прописати іноземця за місцем проживання ( реєстрація ставиться у посвідці на тимчасове проживання)

-У випадку закінчення дії посвідки без подальшого її продовження необхідно зняти іноземного громадянина з місця реєстрації протягом 10 днів від дня закінчення дії посвідки.