X
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597

Новини

Зменшено кворум загальних зборів Товариства з Обмеженою Відповідальністю

«Загальні збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 50 відсотками голосів»,- таку законодавчу норму зазначено в Законі України «Про внесення змін до статті 60 Закону України «Про господарські товариства» щодо зменшення кворуму загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю.

Таким чином, зменшено кворум загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю з 60 % голосів учасників товариства, які присутні на цих зборах, до 50 %.

 «Прийняття даного Закону сприятиме захисту прав учасників товариства з обмеженою відповідальністю на участь в управлінні товариством та позитивно відобразиться на інвестиційному кліматі в Україні», - йдеться у Пояснювальній записці.

Законодавцем також передбачена норма, в якій зазначається, що установчими документами товариства, у статутному капіталі яких відсутня державна частка, може бути встановлений інший відсоток голосів учасників (представників учасників), за умови присутності яких загальні збори учасників вважаються повноважними.

Однак, дана законодавча норма не до кінця залишається зрозумілою, оскільки не встановлює чіткого правила в яку сторону (збільшення/зменшення) суб’єкту господарювання дозволено змінювати п’ятдесяти відсоткову позначку встановлену законом.  

Нагадаємо, що закон був прийнятий Верховною Радою України 24 листопада 2015 року та опублікований в «Голосі України» 12 грудня 2015 року.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування. 

J&L Consulting