X
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
10, Svyatoho Teodora Square
Lviv, 79019, Ukraine
+38 032 2970597
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
10, Svyatoho Teodora Square
Lviv, 79019, Ukraine
+38 032 2970597

Послуги Due Diligence в Україні

Due Diligence (аналіз фінансово-господарської діяльності) - це комплексна, всебічна перевірка підприємства, призначена для формування об'єктивного уявлення про об'єкт інвестування.

Процедура Due Diligence проводиться у більшості випадків при купівлі компанії чи її частки та являє собою систему заходів, спрямованих на всебічну перевірку законності і комерційної привабливості інвестиційного проєкту.

Due Diligence спрямований на проведення фінансової та юридичної перевірки компанії. Команда J&L Consulting, що складається із досвідчених фінансистів, бухгалтерів та юристів, збирає та аналізує усі наявні документи компанії, перевіряє діяльність керівництва компанії, визначає платоспроможність та дає оцінку ризиків, пов'язаних із діяльністю компанії.

J&L Consulting надає послуги із проведення юридичного та фінансового Due Diligence.

Юридичний Due Diligence включає перевірку:

 • Питання утворення підприємства/товариства.
 • Право власності на корпоративні права, що є об'єктом відчуження.
 • Право власності на майно. Правові питання оренди/лізингу.
 • Нематеріальні активи - наявність, власність, відповідність оформленнявимогам чинного законодавства.
 • Наявність застав/обтяжень корпоративних прав і майна, кредитних угод, включаючи договори товарного кредиту
 • Умови основних договорів з постачальниками і покупцями, інших істотних договорів і угод
 • Судові спори
 • Наявність необхідних ліцензій і дозволів
 • Діяльність органів управління підприємства
 • Трудові відносини

Процедура фінансового Due Diligence (внутрішнього фінансового аудиту) включає:

 • Аналіз структури доходів та витрат компанії;
 • Оцінка системи внутрішнього контролю в частині документообігу, пов'язаного з витратами компанії. Аналізу якості та повноти документів, що підтверджують витрати компанії;
 • Аналіз основних засобів: загальна структура, нарахована амортизація, результати переоцінки;
 • Аналіз інвестицій компанії;
 • Аналіз дебіторської заборгованості;;
 • Аналіз акцій компанії: структура, вартість, динамічність
 • Аналіз кредиторської заборгованості;
 • Аналіз кредитних договорів і зобов'язань: структура кредитів, обсяг кредитів і позик, умови кредитування;
 • Аналіз умовних зобов'язань (штрафи, покарання; гарантії, видані для забезпечення боргів третіх осіб, застав та інших обтяжень майна компанії);
 • Аналіз повноти та достовірності обліку активів і зобов'язань, відображених у балансі підприємства.