X
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
10, Svyatoho Teodora Square
Lviv, 79019, Ukraine
+38 032 2970597
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
10, Svyatoho Teodora Square
Lviv, 79019, Ukraine
+38 032 2970597

Due Diligence

Due Diligence (аналіз фінансово-господарської діяльності) -це комплексна, всебічна перевірка підприємства, призначена для формування об'єктивного уявлення про об'єкт інвестування.

Due Diligence  проводиться у більшості випадків при купівлі компанії чи її частки та являє собою систему заходів, спрямованих на всебічну перевірку законності і комерційної привабливості інвестиційного проекту.

Due Diligence  спрямований на проведення фінансової та юридичної перевірки компанії. Команда J&L, що з складається із досвідчених фінансистів, бухгалтерів та  юристів, збирає та аналізує усі наявні документи компанії, перевіряє діяльність вищого керівництва, визначає платоспроможність та дає оцінку ризикам, пов'язаних із діяльністю компанії.
J&L надає послуги із проведення юридичного та фінансового Due Diligence.

Юридичний Due Diligence включає перевірку:

Питання утворення підприємства.
Права власності на корпоративні права, що є об'єктом відчуження.
Права власності на майно. Правові питання оренди/лізингу.
Нематеріальни активів - наявність, власність, правильність оформлення.
Наявність застав корпоративних прав і майна
Основні деталі кредитних угод, включаючи договори товарного кредиту
Умови основних договорів з постачальниками і покупцями, інших істотних договорів і угод
Судові спори
Наявність необхідних ліцензій і дозволів
Діяльність органів управління підприємства
Трудові відносини

Фінансовий Due Diligence (внутрішній фынансовий аудит)  включає:

Аналіз структури доходів та витрат компанії
Оцінка системи внутрішнього контролю в частині документообігу, пов'язані з витратами компанії. Аналізу якості та повноти документів, що підтверджують витрати компанії
Аналіз основних засобів: загальна структура, нарахована амортизація, результати переоцінки
Аналіз інвестицій компанії
Аналіз дебіторської заборгованості
Аналіз акцій компанії: структура, вартість, динамічність
Аналіз кредиторської заборгованості;
Аналіз кредитних договорів і зобов'язань: структура кредитів, обсяг кредитів і позик, умови кредитування
Аналіз умовних зобов'язань (штрафи, покарання; гарантії, видані для забезпечення боргів третіх осіб, застав та інших обтяжень майна компанії)
Аналіз повноти та достовірності обліку активів і зобов'язань, відображених у балансі підприємства.