X
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597

Новини

Про нововведення для суб’єктів господарювання щодо дотримання законодавства про оцінку впливу на довкілля

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» прийнятий на заміну існуючому Закону України «Про екологічну експертизу».

Нововведеннями, що запроваджується Законом України «Про екологічну експертизу» є:

·         підготовка Звіту з оцінки впливу на довкілля суб’єктом господарювання;

·         проведення громадського обговорення;

·         аналіз уповноваженим органом інформації, представленої в звіті з оцінки впливу на довкілля, а також інформації, отриманої в ході громадського обговорення;

·         надання уповноваженим органом мотивованого рішення про оцінку впливу на довкілля, що базується на результатах такого аналізу;

·         врахування органами державної влади та місцевого самоврядування рішення у дозвільному документі, який є підставою для початку реалізації планованої діяльності (остаточному рішенні);

·         післяпроектний моніторинг.

На відміну від Закону «Про екологічну експертизу», в Законі України «Про оцінку впливу на довкілля» вказано перелік об’єктів та діяльності, які можуть мати значний вплив на довкілля і стосовно яких необхідно проходити процедуру оцінки впливу на довкілля.

Зокрема, серед іншого, оцінці впливу на довкілля підлягають: діяльність щодо поводження з відходами, потужності для інтенсивного вирощування; сільськогосподарське та освоєння, рекультивація та меліорація земель (управління водними ресурсами для ведення сільського господарства, у тому числі зі зрошуванням і меліорацією) на територіях площею 20 гектарів і більше; установки для промислової утилізації, видалення туш тварин та/або відходів тваринництва; діяльність в харчовій промисловості, підприємства текстильної, шкіряної, деревообробної і паперової промисловості продуктивністю понад 1 тонна на добу, господарська діяльність, що призводить до скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, та забір води з водних об’єктів за умови, що водозабір підземних вод перевищує 300 кубічних метрів на добу.

 

Законом забороняється розпочинати провадження діяльності, яка підпадає під проведення процедури оцінки впливу на довкілля, без проведення процедури оцінки впливу на довкілля.

 

Законом передбачається відповідальність суб’єктів господарювання за порушення ними законодавства про оцінку впливу на довкілля, а саме:

·         обмеження діяльності - до виконання встановлених у рішенні з оцінки впливу на довкілля екологічних умов;

·         тимчасова заборона (зупинення) діяльності - до отримання рішення з оцінки впливу на довкілля або виконання встановлених у рішенні з оцінки впливу на довкілля екологічних умов зупиняється експлуатація підприємства чи окремих його цехів (дільниць) і одиниць обладнання;

·         припинення діяльності - повністю припиняється експлуатація підприємства чи окремих його цехів (дільниць) і одиниць обладнання.

 

J&L Consulting