X
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597

Новини

Врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України

4 грудня 2015 року Правлінням Національного банку України прийнято Постанову № 863 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України», якою продовжено ряд заборон та обмежень на кредитно-фінансовому ринку України.

Зокрема,

·         збережено 90 денний строк повернення валютної виручки в Україну;

·         збережено обов’язковий продаж іноземної валюти, яка поступає на валютні рахунки резидентів, в тому числі відкриті за межами України на підставі індивідуальних ліцензій НБУ, в розмірі 75 % валютної виручки;

·         Заборонено знімати з контролю експортні операції клієнтів на підставі документів про припинення зобов’язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог: в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора/російських рублях (незалежно від суми операції); в інших валютах (якщо загальна сума зобов’язань, що припиняються зарахуванням у межах одного договору щодо експорту товарів, перевищує в еквіваленті 500 000 доларів США).

 

Вимоги щодо обов’язкового продажу іноземної валюти не поширюються на випадки, зокрема:

·         погашення кредитів, що надаються резиденту-позичальнику шляхом сплати іноземним кредитором коштів за зобов’язаннями цього резидента перед нерезидентом-експортером згідно із зовнішньоекономічним договором без зарахування кредитних коштів на рахунок резидента в уповноваженому банку, за умови, що такий кредит надається за участю іноземного експортно- кредитного агентства;

·         валютні кошти, що надійшли як грошове забезпечення (гарантійний внесок) участі нерезидента в аукціоні (торгах) з приватизації державного майна на рахунки організатора такого аукціону (торгів);

·         валютні кошти, що надійшли у вигляді грошового забезпечення пропозиції конкурсних торгів (гарантія, застава, завдаток, депозит) з метою участі нерезидента в конкурсних торгах під час здійснення державних закупівель; на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів в іноземній валюті, відкриті в уповноважених банках;

·         за операціями з розміщення депозитів банками-нерезидентами на рахунках в уповноважених банках; на користь резидентів-посередників за договорами комісії, доручення, консигнації або за агентськими угодами, що підлягають подальшому перерахуванню власникам коштів. Якщо надходження в іноземній валюті підлягають подальшому перерахуванню власникам коштів, які обслуговуються в уповноважених банках, то уповноважені банки здійснюють обов’язковий продаж надходжень в іноземній валюті відповідно до вимог цього пункту.

 «Постанова спрямована на збереження позитивних тенденцiй, що вiдбуваються на грошово-кредитному та валютному ринках, а також запобiгання вiдтоку капiталу за межi України», - йдеться у повідомленні на веб-сайті НБУ.

"Змiни набувають чинностi 05 грудня 2015 року i дiють до 04 березня 2016 року включно. Проте, незалежно вiд строкiв дiї постанов, Нацiональний банк планує й надалi продовжувати поступову лiбералiзацiю валютного регулювання, якщо цьому буде сприяти стан валютного ринку та української економiки в цiлому", - пiдсумували в НБУ.

Більш детальну інформацію Ви зможете знайти на офіційному сайті НБУ https://bank.gov.ua/ua/

J&L Consulting