X
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597

Новини

Як будуть проводитись перевірки на додержання вимог цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Міністерство Внутрішніх Справ України затвердило Порядок проведення планових (позапланових) перевірок щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки ( Наказ МВС від 02.11.2015 р. №1337)

 Відповідно до затвердженого Порядку, державний нагляд ( контроль) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки буде здійснюватись Державною службою України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та її територіальними органами шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

 Основні положення із затвердженого Порядку:

1)      Чітко зазначено, що перевірки проводяться у присутності керівника або уповноваженої особи суб’єкта господарювання;

2)      ДСНС України щоквартально затверджує плани перевірок, відповідно до яких проводяться планові перевірки та оприлюднює їх на офіційному веб-сайті до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому;

3)      ДСНС або її територіальний орган здійснює планову перевірку за умови письмового повідомлення суб'єкта господарювання про проведення планової перевірки не пізніше, ніж за 10 днів до дня перевірки.

4)       Періодичність планових перевірок залежить від ступеня ризику від провадження господарської діяльності (Критерії визначення ступеня ризику затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 року № 306 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 361).

5)       За результатами проведеної перевірки складається: акт перевірки – у випадку виявлення порушень вимог законодавства з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки або рапорт - у разі відсутності таких порушень.

6)      Нагадаємо, що при проведення перевірок ДСНС суб’єкти господарювання зобов’язані:

-безперешкодно допускати посадових осіб ДСНС України або її територіальних органів для здійснення огляду (обстеження) будівель, приміщень, споруд, устаткування, території;

-надавати для ознайомлення документи, зразки продукції, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) у зазначеній сфері, а також їх копії у разі необхідності в порядку, визначеному законодавством.

Більш детально з Порядком можна ознайомитись за посиланням: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1467-15

J&L Consulting