X
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597

Due Diligence

Analiza działalności finansowej i gospodarczej(due diligence) - to proces oceny prospektywnej decyzji biznesowej poprzez uzyskanie informacji o materiałach o charakterze finansowym, prawnym i innym o stanie drugiej strony.

Due diligence jest stosowany najczęściej przy zakupie firmy, dla tego ze nabywca spędza czas, analizując sytuację finansową przedsiębiorstwa, zobowiązania prawne, dane klientów i inne dokumenty. Potencjalny kupujący chce sprawdzić jego/jej opinie o biznesie, aby upewnić się, czy to jest naprawdę dobra decyzja.

Nasz proces Due Diligence koncentruje się na prawnych, podatkowych oraz finansowych rozwiązaniach problemów. Zespół J & L Consulting, które składają się z analityków finansowych, księgowych, prawników zapoznaje się ze wszystkimi dokumentami firmy, przeprowadzi wywiad z zespołem zarządczym, zbada wypłacalność firmy i dobrą kondycję oraz zrobi ocenę różnych ryżyków. Jedną z kluczowych kwestii procesu DD jest analiza zgodności spółki ze wszystkimi wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi.

J & L Consulting świadczy usługi prawne i finansowe dotyczących Due Diligence.

Due Diligence w zakresie prawa obejmuje przegląd następujących zagadnień(na podstawie odpowiednich dokumentów):

• Zasady Ładu Korporacyjnego;

• Akcje i akcjonariuszy spółki;

• Regulacja aspektow działalności spółki (licencji i zezwoleńia);

• Główne kontrakty i inne transakcje;

• Dokumenty potwierdzające prawo własności spółki;

• Pracownicy i stosunki w pracy;

• Procesy sądowe i inne roszczenia.

Due Diligence w zakresie operacji finansowych (audyt wewnętrzny firmy) obejmuje:

• Analiza struktury dochodów i wydatków spółki w analizowanym okresie, analiza głównych indeksów działalności spółki;

• Ocena systemu kontroli wewnętrznej w ramach obiegu dokumentów związanych z wydatkami firmy. Analiza jakości i pełności dokumentów potwierdzających wydatki spółki;

• Analiza środkow trwałych: ogólną struktura, naliczona amortyzacja, wyniki przeszacowania;

• Analiza inwestycji finansowych spółki;

• Analiza należności;

• Analiza zasobów spółki(akcji): struktura, koszt, dynamika;

• Analiza kredytowa;

• Analiza umów i zobowiązań kredytowych: struktura wierzycieli i kredytodawców / wolumenu kredytów i pożyczek, warunki kredytowania oraz udzielania pożyczek;

• Analiza zobowiązań warunkowych (grzywny, kar, gwarancje wystawione w celu zabezpieczenia wierzytelności osób trzecich, weksli; pozwów wniesionych przeciwko spółce; zastawów i innych obciążeń majątku spółki);

• Analiza pełności i rzetelności rozliczania aktywów i pasywów w bilansie spółki.