X
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597

Usługi

J&L Consulting skupia się na obsłudze klientów prowadzących działalność na Ukrainie. J&L ma silną pozycję na rynku usług prawnych dla firm, oraz oferuje usługi księgowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IRFS) i Rachunkowości (GAAP) oraz administracji kadrowej.       

Świadczymy usługi w następujących obszarach:    

  • Usługi prawne
  • Doradztwo podatkowe
  • Rachunkowość finansowa oraz zarządcza
  • Ksiegowość i administracja kadrami
  • Założenie działalnosci gospodarczej
  • Doradztwo biznesowe
  • Wycena nieruchomości i realizacja transakcji
  • Projekty pod klucz
Pragniemy wspierać firmy w zakresie doradztwa prawnego, księgowego oraz podatkowego, tak by nasi klienci mogli skupić swoje wysiłki na swojej podstawowej działalnosci na Ukrainie. J&L z wielkim zaangażowaniem podejmuje się rozwiązywania problemów natury prawnej, podatkowej oraz księgowej, napotykanych podczas codziennej działalnosci na terenie Ukrainy.