X
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597

Łączenie i wchłanianie


Łączenie i wchłanianie to operacje, które łącznie z przeniesieniem praw własności dotyczą przede wszystkim zmiany kontroli nad przedsiębiorstwem albo założenia większego przedsiębiorstwa.

Usługi:
  • prywatyzacja
  • restrukturyzacja
  • sprzedaż aktywów
  • umowy korporacyjne
  • przygotowanie Due Diligence
  • konsultacja dotycząca podatków
  • udział w aukcjach i przetargach na Ukrainie