X
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597

Rachunkowość i podatki


Prowadzenie księgowosci dla przedsiębiorstw na Ukrainie
 • Księgowość firmy zgodnie z obowiązującymi krajowymi i międzynarodowymi standardami
 • Obliczanie wynagrodzeń
 • Rachunkowość finansowa
 • Księgowość podatkowa
 • Przygotowanie rozliczeń podatkowych oraz przedsiębiorstw na inspekcje Urzędu Skarbowego
  • podatek od zysków
  • VAT
  • podatek dochodowy
  • inne dodatkowe sprawozdania dla ukraińskich organów państwowych
 • Doradztwo i wprowadzanie programów księgowych firmy1C
 • Księgowość i analiza podatkowa transakcji finansowych
Wewnętrzne kontrole księgowości

J&L jest wiarygodnym i doświadczonym partnerem w świadczeniu usług outsourcingu księgowości, co pozwala w szczególności małym firmom dokonać dużych oszczędności. Dodatkowo klient otrzymuje dokładne informacje na temat bieżącej sytuacji w sprecyzowanym przez siebie formacie oraz języku. J&L przygotowuje wszystkie raporty i dokumenty stosownie do obowiazującego prawa na Ukrainie, oferując także kompleksowe i dostosowane do potrzeb klienta odpowiedniki dokumentów w formacie zgodnym z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IFRS) oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (GAAP).

Doradztwo Podatkowe

Obciążenia fiskalne są istotnym aspektem prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie. Do zagadnienia podchodzimy zarówno od strony praktycznej - prowadząc księgowość i rozliczenia naszych klientów, jak też staramy się wykazać się kreatywnością dzięki zatrudnianiu wysokiej klasy prawników, specjalizujących się w zagadnieniach podatkowych. Połączenie usług z zakresu prawa podatkowego, księgowości oraz administracji kadrami dostarcza nam narzędzi do efektywnej obsługi ukraińskiego systemu podatkowego.
 • Planowanie obciążeń podatkowych w przedsiębiorstwie włączając optymalizację transferu zysków oraz odpisy kosztowe
 • Przegląd podatkowy przed inspekcjami organów skarbowych
 • Reprezentowanie klienta przed organami skarbowymi i policją skarbową
 • Tworzenie raportów wymaganych przez lokalne przepisy
 • Sprawdzenie poprawności rozliczeń podatkowych przed audytem finansowym
 • Identyfikacja, ocena i minimalizacja ryzyka obciażeń fiskalnych
 • Analiza podatkowa w przejęciach i połączeniach firm
 • Zwroty podatku VAT
 • Konsultacje dotycące systemu podatkowego na Ukrainie
 • Rozwiązywanie sporów podatkowych i prowadzenie ich na drodze postępowania sądowego
 • Planowanie obciążeń podatkowych osób fizycznych
 • Arbitraż podatkowy i prowadzenie negocjacji
 • Audyt podatkowy