X
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597

Fakty ogólne


Usługi z zakresu prawa, podatków oraz księgowości na terenie Ukrainy.

J&L to duńska firma działajaca na terenie Ukrainy, zatrudniająca międzynarodowych oraz ukraińskich specjalistów, którzy świadczą usługi z zakresu prawa, podatków, księgowości, raportowania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IFRS) oraz usługi audytu. Ponadto J&L oferuje pomoc w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa na Ukrainie, między innymi z zakresu obsługi celnej, doradztwa dotyczącego nieruchomości oraz rekrutacji.

Klienci są obsługiwani w językach duńskim, angielskim, niemieckim, włoskim, polskim oraz rosyjskim i ukraińskim.

Począwszy od 2003 roku, J&L obslużyło ponad 90 korporacji z UE z zakresu:
 • Usługi prawne
  • prawo handlowe i zawieranie umów
  • prawo spółek handlowych
  • przejęcia i połączenia
  • prawo budowlane
  • prawo podatkowe
  • zagadnienia związane z prawem pracy i zatrudnianiem pracowników
  • prowadzenie spraw sądowych
 • Doradztwo podatkowe
  • planowanie zobowiazań podatkowych (optymalizacja transferu zysków, planowanie wydatków)
  • badanie zgodności zeznań podatkowych przed inspekcją organów podatkowych lub audytem
  • ocena i minimalizacja ryzyka obciążen fiskalnych
  • zwrot podatku VAT
  • ogólne i dotyczące konkretnych przypadków konsultacje podatkowe
  • prowadzenie spraw sądowych z zakresu podatków
  • planowanie podatków oraz zarządzanie nimi dla osób fizycznych
 • Rachunkowość finansowa i zarządcza
  • sprawozdawczość finansowa zgodnie z Międzynarodowymi Standardami (IFRS) oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (GAAP)
  • przygotowanie raportów na życzenie klienta
  • doradztwo dotyczące finansowania projektów
  • doradztwo dotyczące zadłużenia
  • kontrola wewnętrznych zamówień
Księgowość i usługi z zakresu obsługi płac i pracowników
 • księgowość firmy zgodnie z obowiązującymi krajowymi i międzynarodowymi standardami
 • obliczanie wynagrodzeń
 • rachunkowość finansowa
 • księgowość podatkowa
 • przygotowanie rozliczeń podatkowych oraz przedsiębiorstw na inspekcje Urzedu Skarbowego
  • podatek od zysków
  • VAT
  • podatek dochodowy
  • inne dodatkowe sprawozdania dla ukraińskich organów państwowych
 • doradztwo i wprowadzanie programów księgowych firmy1C
 • księgowość i analiza podatkowa transakcji finansowych
 • wewnętrzne kontrole księgowości
 • Rozpoczynanie działalności gospodarczej
  • wszystkie usługi związane z rejestracją przedsiebiorstwa
  • badania rynku oraz wywiad gospodarczy
  • analizy przyszłego rynku działalności przedsiębiorstwa, rynku dostawców, usytuowania geograficznego
J&L jest niezależnym doradcą, zatrudniąjacym doświadczonych prawników, doradców podatkowych, księgowych, rewidentów oraz rzeczoznawców majątkowych. Zapewniamy długoterminową obslugę prawną oraz finansową, świadcząc usługi jednorazowo,  jak też w oparciu o stałą współpracę. J&L pomaga założyć działalność gospodarczą, zapewniając doradztwo prawne, podatkowe, audyt, a także kompleksową obsługę (outsourcing) w zakresie prowadzenia księgowości oraz obsługi kadrowej, zapewniając efektywne pod względem kosztowym rozwiązania.

Z przyjemnością udzielimy Państwu dodatkowych informacji.