X
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597

Rozwiązania w zakresie nieruchomości biurowych


Nabycie nieruchomości często wiąże się ze znacznymi wydatkami, dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby nie popełnić kosztownego blędu. J&L zachęca do skorzystania z własnej bazy danych nieruchomości. Ponadto oferujemy następujące usługi:
  • Wycena nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych oraz ocena rynku
  • Procedura 'due dilligence' - badanie nieruchomości pod względem wad prawnych oraz innych obciążeń
  • Wsparcie przy zawieraniu transakcji
Nadzór nad pracami budowlanymi oraz remontowymi

Wycena nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych

J&L bardzo często wspiera transakcje na rynku nieruchomości. Prawnicy oraz księgowi J&L udzielają konsultacji odnośnie sytuacji prawnej oraz finansowej nieruchomości. Dodatkowe porównania z innymi pozycjami na rynku mogą zostaś przedstawione na życzenie klienta, aby wspomóc proces podejmowania decyzji.

Badanie nieruchomości pod względem wad prawnych oraz innych obciążeń

Aby mieć pewność, że nabywana nieruchomość nie ma ukrytych 'niespodzianek', powinna zostać przeprowadzona dokładna analiza kondycji finansowej, technicznej, obecnej i przyszłej sytuacji prawnej. J&L oferuje ocenę nieruchomości pod względem wad prawnych oraz innych obciążeń (due diligence) w rozsądnej cenie, lub wybiórcze sprawdzenie, aby ograniczyć ryzyko związane z nabyciem nieruchomości przez kupującego na terenie Ukrainy.

Wsparcie transakcji

J&L oferuje potencjalnym uczestnikom rynku nieruchomości wsparcie przez doświadczonych prawników, by ułatwić proces zawarcia transakcji. J&L skupia sie na nieruchomościach w segmencie handlowym, przemysłowym oraz rolnym wspierając transakcje sprzedaży, kupna, leasingu, dzierżawy, deweloperskie oraz prowadzenie prac budowlanych.

Wyszukiwanie ofert nieruchomości

J&L udziela swoim klientom informacji o rynku nieruchomości z naciskiem na zachodnią Ukrainę. Do znalezienia odpowiedniej pozycji J&L wykorzystuje obszerną bazę danych ukierunkowaną na segment biurowy, handlowy, przemyslowy oraz rolny. Nasza baza danych zawiera oferty zamieszczone przez prywatnych właścicieli jak też oferowane przez państwowe instytucje, rozmiarami nieruchomości odpowiadając potrzebom komercyjnym. Doświadczenie J&L przełoży się na wybór pożądanej nieruchomości za rozsadną cenę, dając naszym klientom satysfakcje oraz wymierne korzyści.