X
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597

Co nas wyróżnia

J & L Consulting jest jedną z wiodących firm konsultingowych na Zachodniej Ukrainie. Współpracujemy z kadrą kierowniczą, aby pomóc im w podejmowaniu lepszych decyzji, konwertować te decyzje w działańia i zapewnić im zawodowy sukces, którego oni pragną. Jesteśmy pasjonatami w osiąganiu lepszych wyników dla naszych klientów, potwierdzając wynikami indywidualnymi, którzy są wyjątkowo dopasowane, pragmatyczne, całościowe i trwałe.

Od 2003 roku, J & L Consulting doradza klientom z Ukrainy i UE, rozwiązując najważniejszy problemy i tworząc nowe możliwości: strategii, marketingu, organizacji, działalności operacyjnej, technologii oraz fuzji i przejęć we wszystkich gałęziach przemysłu.

Nasza rosnąca praktyka doradztwa z zachodniej Ukrainy posiada zróżnicowaną bazę klientów biznesowych, przedstawicieli środowiska regionu oraz projektów, poczynając od oceny potencjału rynkowego do integracji po fuzji.

Pobudzamy zespoły klienckie do utrzymywania sukcesu.

Biuro we Lwowie jest domem dla ekspertów w dziedzinie usług finansowych, ropy naftowej i gazu, energetyki, handlu detalicznego, dóbr konsumpcyjnych i przemysłu telekomunikacyjnego.

J & L Consulting współpracuje z lokalnymi firmami i dużymi firmami międzynarodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych decyzji i działań praktycznych, dostosowanych do niepowtarzalnej rzeczywistości naszych klientów. Angażujemy wszystkie poziomy organizacji, od pierwszego dnia, wzmacniając możliwości podtrzymywania sukcesu, który tworzymy razem.

Oferujemy lokalną wiedzę i globalne wsparcie

J & L Consulting jest obecna na ukraińskich i europejskich rynkach od 20 lat i ma bogate doświadczenie w dziedzinie działalności gospodarczej na Ukrainie. Łączymy globalne doświadczenie z głębokim zrozumieniem lokalnego rynku i kultury dostarczania prawdziwych wyników. Pełna integracja z siecią J & L Consulting pozwala nam zarządzać projektami na międzynarodowym poziomie oraz dostęp do najlepszych J&L Consulting ekspertyz, badań i baz danych. Pomagamy zespołom stworzyć na tyle wysoki poziom wartości ekonomicznej, żeby móc wspólnie przedefiniować nasze poszczególne branże.