X
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597

IT & Prawo Własności Intelektualnej

Prawo IT jest kluczowym obszarem zainteresowania, w którym firma szybko gromadzi wiedzę, wskutek stałej i ciągłej obsługi i udzielania porad prawnych dla lokalnych i międzynarodowych projektów informatycznych. J & L Consulting dostarcza kompleksowe rozwiązania prawne w takich projektach, gdzie oprócz aspektów prawnych procesów wdrożeniowych, koncentrujemy się na własności intelektualnej, w tym praw autorskich do programów komputerowych.

J & L Consulting oferuje profesjonalną obsługę prawną:

• Procedury rejestracji oficjalnych znaków towarowych, patentów oraz wzorów przemysłowych;

• Ustalenia prawne dotyczące praw własności intelektualnej w umowach handlowych oraz transakcji L&W;

•  Przeniesienie i cesja praw własności intelektualnej;

• Reprezentacja przed właściwymi sądami państwowymi lub arbitrażowymi w procedurach związanych z ochroną praw własności intelektualnej od naruszenia, fałszerstwa, przywłaszczania lub nieuczciwej konkurencji, związanej z nielegalnym wykorzystaniem;

• Rozwój oraz wdrożenie oprogramowania;

• Odpowiedzialność zawodowa twórców;

• Gwarancje i odpowiedzialność za product;

• Prawne aspekty outsourcingu usług IT.