X
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597

Wskazówki dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Ukrainie

 • Prowadzenie działalności gospodarczej w Ukrainie różni się od prowadzenia działalności gospodarczej w innych krajach. Cudzoziemcy w Ukrainie twierdzą, że spóźnienie jest normą dla Ukraińców. W Ukrainie często zdarzają się sytuacje, gdy spotkania zostają odwołane albo przełożone, niejednokrotnie w ostatniej chwili. W związku z tym potwierdzenie spotkań jest zawsze dobrym pomysłem. 
 • Agencje rządowe odgrywają ważną rolę w prowadzeniu działalności gospodarczej w Ukrainie. Wszystkie przedsiębiorstwa regularnie mają do czynienia z agencjami rządowymi, zaczynając od ich rejestracji jako przedsiębiorstwa w Ukrainie.  Cudzoziemcy, którzy zakładają przedsiębiorstwo w Ukrainie, powinni zachowywać powściągliwość i być jak najwięcej cierpliwi, ponieważ władze zawsze będą mieli ostatnie słowo w każdej kwestii. 
 • Ukraińcy wolą spotykać się osobiście, żeby móc porozmawiać o interesach oraz podjąć wspólne decyzje. Ukraińcy uważają, że tylko osobiście można odpowiednio ocenić zamiary innych ludzi, wiarygodność oraz rozwiązać wątpliwości. Ukraińcy zwracają większą uwagę na aspekt emocjonalny w komunikacji i nie wyłączają tego aspektu z działalności gospodarczej. 
 • Kiedy Państwo rozpoczynają nową działalność gospodarczą w Ukrainie, ważno znaleźć,  jaka procedura rejestracyjna i jakie licencje stosowane będą do Państwa firmy. Rejestracja firmy w Ukrainie może być złożoną kwestią, ponieważ różnymi aspektami rejestracji oraz licencjonowania firmy Państwa zajmują się różne gałęzie rządu. 
 • Umówić się na spotkanie z samego rana jest dość trudno. Ukraińcy zwykle zaczynają pracę trochę później i pracują wieczorem trochę dłużej, niż ludzie na Zachodzie. Różni się to w zależności od branży, ale ogólnie lepiej jest umowiać się na spotkanie na popołudnie i zostawiać małe okienko czasowe między spotkaniami. Niech się Państwo nie dziwią, jeśli wspólnik nie potrafi przyjść na spotkanie bezzwłocznie albo się spóźnia. 
 • Jeżeli Państwo będą mieć do czynienia z urzędnikami, Państwo muszą być przygotowani na biurokrację. Większość z tego, co Państwo słyszeli, jest prawdą, chociaż rozumienie systemu i przygotowanie Państwu pomogą. Państwo często będą musieli śledzić właściwą osobę kontaktową, a także wysyłać faksy i czekać. To wymaga cierpliwości i wytrwałości. Jednakże niech Państwo jasno wytłumaczą przed wszystkimi, których to dotyczy, że istnieją ściśle określone nieelastyczne terminy. 
 • Kontakty są bardzo ważne. Nawet jeżeli Państwo myślą, że jako cudzoziemcy mają dość kwalifikacji do założenia nowej firmy w Ukrainie, zdolności Państwa, by tego dokonać, często zależą od kontaktów. Odnosi się to także do umow biznesowych: osobowość i znajomości mają nadrzędne znaczenie.
 • Ludzie chcą wiedzieć, z kim oni robią interesy. Ekspaci zwykle zgadzają się, że Ukraińcy poświęcają więcej czasu (w porównaniu do Zachodu) na analizę ludzi i tylko wtedy zaczynają robić razem interesy. To może sprawić, że proces gospodarczy wydaje się być zbyt powolny, ale dla partnerów Ukraińskich to tylko środki ostrożności. Jeden długoletni ekspata powiedział, że należy poświęcać swój czas ludziom. Kiedy uda się Państwu rozwinąć dobre relacje osobiste z Państwa personelem Ukraińskim, będą Państwo zdumieni elastycznością, wdzięcznością oraz poświęceniem Ukraińców. 
 • Remember holidays and birthdays. For example, if you don’t properly celebrate International Women’s Day (March 8), you may come to regret the friction you feel from your female colleagues in the months afterwards. Gifts, gifts, gifts! Many more occasions than you may be used to at home require gifts or would be enhanced with presents. In Ukraine if you’re not sure whether to bring a gift, it’s probably a good idea to bring one.
 • Mobile phones for relationships. It would seem that a nation that values their family and free time would be very hard to reach. Instead, people will answer their phones in a meeting, while teaching a class, at the cinema, nearly anywhere. Remember that relationships are important and only privileged people are given cell phone numbers and they want to keep these relationships going. They will answer their phones and they will expect you to do the same.
 • Evaluate and train your employees. You can be quite direct with Ukrainians and give your feedback. Ukrainians appreciate this, especially when you explain that your comments are not personal, but are meant for the improvement of the company’s performance or the employee’s skills. Create an open atmosphere where giving feedback to each other is able to flourish. Always be direct: Do not hint at something and assume that others understood what you meant.
 • Finally, doing business in Ukraine requires flexibility. Successful businesses in Ukraine adapt quickly to changing circumstances. You may encounter resistance to planning, but your ability to plan and improvise will ensure that you have a backup plan and often be one step ahead of the competition.