X
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597

Prawo pracy


Prawo pracy reguluje stosunki wzajemne między pracownikami a pracodawcami. Przepisy prawa pracy ustalają tryb powstania, prowadzenia i zakończenia działalności związanej z pracą.

Usługi:
  • przygotowanie umów pracy i kontraktów zarówno z obywatelami ukraińskimi, jak i obywatelami innych krajów;
  • załatwienie formalności związanych z zatrudnieniem i zwolnieniem z pracy;
  • uzyskanie zezwoleń na zatrudnienie obcokrajiwców;
  • opracowanie wszystkich dokumentów wewnętrznych przewidzianych ustawodawstwem pracy Ukrainy (układy zbiorowe, instrukcje służbowe, regulamin wewnętrzny, postanowienia o przyznaniu premii, urlopy etc.);
  • obrona interesów pracodawców albo pracowników w stosunkach z organami państwowymi;
  • prowadzenie kadr;
  • udzielanie bieżących konsultacji dotyczących wszystkich kwestii ustawodawstwa pracy.