X
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597

Sprawy i spory sądoweNasza firma posiada wykwalifikowanych prawników i adwokatów z dużym doświadczeniem w rozwiązywaniu sporów między podmiotami prawnymi, dotyczącymi działalności gospodarczej (windykacja, odstąpienia od umowy, wypowiedzenie umowy itp.), sporów zbiorowych między pracownikami a pracodawcami, a także sporów między podmiotami prawnymi i państwowymi organami regulacyjnymi (odwołanie zawiadomień i roszczeń podatkowych, decyzje organów celnych, dotyczących określania kosztu towaru celnego, decyzje funduszy społecznych odnośnie do zaległych płatności lub nieprzestrzegania instrukcji eksploatacji regulacji prawnych, decyzji organów regulacyjnych dotyczących pociągnięcia osób prawnych do odpowiedzialności za naruszenie przepisów w dziedzinach podlegających licencji lub uzyskiwania pozwoleń, itd.).

Oferujemy:

  • przedprocesowe rozstrzyganie sporów;
  • analiza przyczyn i przedmiotu sporu, opinię na temat perspektyw sporów;
  • przygotowanie roszczeń, petycji apelacyjnych i kasacyjnych i innych pism procesowych;
  • reprezentowanie klientów przed sądami wszystkich instancji i form sprawiedliwości;
  • reprezentowanie klientów w państwowej służbie wykonawczej.