X
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597

Zakładanie / Projekty pod klucz


Usługi związane z zakładaniem działalności gospodarczej

J&L oferuje konsultacje jeszcze przed rejestracją działalności, tak by już na samym starcie zapewnić klientowi maksymalną przewagę nad konkurencją uczulając i zwracając uwagę klienta na kluczowe aspekty zagadnień księgowych, podatkowych oraz prawnych na tym etapie. Ponadto mamy w naszej ofercie efektywne kosztowo usługi outsourcingowe, które mogą wymiernie pomóc w rozpoczęciu działalności na Ukrainie.
 • Pełna obsługa rejestracji działalnosci gospodarczej
 • Wywiad biznesowy i badania rynku
 • Analiza rynku zbytu, dostawców i potencjalnej lokalizacji
Założenie przedsiębiorstwa

J&L zapewnia doradztwo w następujących obszarach:
 • planowanie działalności gospodarczej,
 • wybór formy prawnej,
 • wybór formy opodatkowania,
 • przygotowanie projektów dokumentów zalożycielskich oraz statutu,
 • prowadzenie niezbędnych do założenia przedsiębiorstwa postępowań notarialnych,
 • przeprowadzenie postępowań rejestracyjnych,
 • uzyskanie i przedstawienie urzędom państwowym niezbędnych dokumentów,
 • opracowanie i wdrożenie reguł dobrych praktyk w zarządzaniu (corporate governance)
Nasze usługi włączają także konsultacje zagadnień podatkowych, z zakresu rachunkowości, nieruchomości, administracji kadrami oraz prawa.

Rejestracja Spółki
 1. Dostarczenie zakładającemu działalność pełnego pakietu informacji dotyczących dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia procedury rejestracji. Konsultacje i pomoc w wyborze formy prawnej pod którą będzie prowadzona działalność.
 2. Pomoc w wyborze sposobu opodatkowania spółki.
 3. Przygotowanie statutu, aktu założycielskiego i pełnomocnictwa rejestracyjnego.
 4. Przedstawienie założycielowi do akceptacji statutu, aktu założycielskiego i pełnomocnictwa rejestracyjnego.
 5. Weryfikacja notarialna statutu (usługi notariusza nie podlegają dodatkowym opłatom).
 6. W uzasadnionych przypadkach otwarcie tymczasowego konta bankowego.
 7. Rejestracja w odpowiednich urzędach państwowych.
 8. Uzyskanie pozwolenia na wyrobienie pieczęci.
 9. Wyrobienie pieczęci.
 10. Przygotowanie dokumentacji i otwarcie konta bankowego.
 11. Przygotowanie dokumentacji i rejestracja w organach skarbowych.
 12. Uzyskanie pozwolenia od organów skarbowych na używanie konta bankowego.
 13. Przygotowanie dokumentacji i rejestracja w Urzedzie Celnym.
Wywiad biznesowy i badania rynku

Wielu przedsiebiorców odkrywa, że rozpoczynanie działalności gospodarczej na Ukrainie jest żmudnym procesem. Sam proces zbierania informacji jest czasochłonny oraz, z uwagi na lokalne uwarunkowania, przytłaczający. J&L aktywnie wspiera proces zbierania informacji, wspomagajac proces podejmowania decyzji.
 • ocena kosztów świadczenia pracy,
 • ocena aktywności działań konkurencji,
 • analiza potencjalnego umiejscowienia biznesu,
 • ocena techniczna (procedura 'due diligence') budynków, placów budowy oraz działek z uwagi na:
  • przyłączenie do sieci elektrycznej i oszacowanie kosztów,
  • przyłączenie do sieci gazowej i oszacowanie kosztów,
  • przyłączenie do sieci wodociagowej i oszacowanie kosztów,
  • wywóz odpadów i oszacowanie kosztów,
  • świadectwa archeologiczne niezbędne do rozpoczęcia prac budowlanych,
  • połączenie działki z siecią drog publicznych,
 • przeprowadzanie badań marketingowych wśród potencjalnych klientów,
 • wykonalność i analiza kosztów dla projektów przemysłowych na Ukrainie.
Projekty pod klucz

Projekt pod klucz jest przekazywany klientowi w pełni przetestowany i gotowy do eksploatacji. Jest to dużą zaletą dla klientów, ponieważ usuwa potrzebę własnego menedżmentu projektu. Projekty wymagające czasu i środków mogą wywierać duży wpływ na działalność przedsiębiorstwa, ponieważ wielu pracowników kluczowych zostaną wciągnięci do pracy nad projektem. Właśnie dlatego korzystanie z usług wykonawcy pozwoli na oszczędność czasu i środków przedsiębiorstwa. Ponieważ cała odpowiedzialność za projekt leży na wykanawcy, jakiekolwiek kontakty są ograniczone wyłącznie do wykonawcy zamiast dużej ilości podwykonawców. Pozwala to klientowi na bardziej precyzyjną wizję procesu wprowadzenia projektu w życie oraz daje zadania koordynowania wszystkich podwykonawców odpowiedzialnemu wykonawcy.

Do projektu pod klucz należą następujące części składowe w zależności od jego trudności:
 • administrowanie projektu
 • licencjowanie w postępowaniu
 • podwykonywanie
 • kontrola wykonania
 • pełna lista usług prawnych
 • konsultacje podatkowe i planowanie
 • organizacja księgowości oraz naliczenie wynagrodzenia
 • sprawozdawczość finansowa IFRS dla inwestora
 • poszukiwanie potencjalnych dostawców i klientów
 • ocena fachowa ryzyk i możliwości przez ekspertów miejscowych
 • współpraca z instytucjami państwowymi
 • rekrutacja (HR)
Kliknij tutaj, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o głównych projektach pod klucz naszej firmy.