X
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597

Przykładowi projekty

Sp. z o.o. Halychyna Zachid

Obecnie Halychyna Zachid jest drugą, co do wielkości firmą, zajmującą się hodowla świń na Ukrainie, z ponad 108.000 świń rocznie i kultywując ponad 8.000 ha gruntów ornych.

J & L Consulting zajmowała się następującym:

 • Znalazła lokację dla firmy zgodnie z wymaganiami prawnymi klienta;
 • Świadczyła usługi należytej staranności (due diligence) w dziedzinie prawnej i finansowej;
 • Przeprowadziła audyt prawny i finansowy istniejących aktywów i urządzeń ukraińskiego pochodzenia;
 • Negocjowała z potencjalnymi lokalnymi dostawcami;
 • Udzieliła pomoc prawną w procesie sprzedaży trzody chlewnej;
 • Zarejestrowała nową własnośc aktywów dla inwestorów na Ukrainie;
 • Negocjowała podpisanie kontraktów i realizacji projektów z firmami budowlanymi;
 • Nabyła i zarejestrowała kontrakty o ziemi z ukraińskimi organami państwowymi;
 • Nadzorowała import sprzętu, w tym wszystkich procedur celnych;
 • Zredagowała wszystkie dokumenty związany z pracą i kontraktami;
 • Prowadziła usługi w zakresie księgowości i nadzorowała planowanie finansowe i podatkowe;
 • Sporządzała obowiązkową sprawozdawczość krajową i MSSF finansową;
 • Skonfigurowała i wdrożyła związane z IT sprzętem i oprogramowaniem systemy;
 • Ciągle nadaje konsultację w zakresie prawa, podatków i doradztwa księgowego po przekazaniu projektu do realizacji.

J & L Consulting rozpoczęła projekt wiosną 2006 roku i przekazała do dyspozycji kierownictwu wiosną 2008 roku.