X
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597

B2B

Klienci J & L Consulting działają w dynamicznie rozwijającym się biznesie w obrębie różnych branż, dlatego jesteśmy zobowiązani pomagając im rozwijać się i działać na korzyść zrównoważonego rozwoju.

J & L Consulting zapewnia zarówno wiedzę strategiczną, jak i operacyjną zaczynając od definiowania i do wykonania funkcji technicznych, handlowych, wykonawczych oraz optymalizacyjnych. To może być przeprowadzone na podstawie zarządzania projektami, jak również zgodnie z zasadą „ad hoc".

Usługi prawne oraz reprezentatywne

W ramach działań operacyjnych klienci zaufają nam w sprawie przeskoczenia bajerów regulacyjnych w ramach różnych zatwierdzających regulacyjnych procedur:

  • prowadzenie negocjacji z władzami publicznymi w przypadku roszczeń;
  •  pomóc przy kontroli;
  •  rozstrzyganie sporów podatkowych oraz sporów z innymi organami regulacyjnymi;
  •  rozwiązywanie problemów strategicznych, które zapewniają klientowi możliwość zrozumienia, co było przyczyną problemów i jak temu zapobiec w przyszłości.

Nasze business usługi obejmują również:

  • Doradztwo w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego;
  • Rejestracja podatkowa w sądach obcych;
  • Rozstrzyganie sporów korporacyjnych.

Analiza biznesowa & Optymalizacja procesów biznesowych

Analiza procesów biznesowych jest kluczowym obszarem wzrostu w usługach B2B na poziomie strategicznym. J & L Consulting stale inwestuje w tym kierunku, aby odpowiadać rosnącym wymaganiom naszych klientów, którzy chcą wdrożyć zaawansowane rozwiązania analityczne, które wspiera wzrost przychodów i innowacji.

„Narzędzia analizy biznesowej” są do dyspozycji naszych partnerów oraz są licencjonowanym przez narzędzie Microsoft Business Intelligence, które spółka zastosowuje do pomiaru dotychczasowych wyników i planowania biznesowego na podstawie danych i metod statystycznych. Sprawozdania z wyników osiągniętych w przeszłości sa pomocą w celu opracowania nowych spostrzeżeń i zrozumienia wydajności biznesowej.

Oznacza to, że można zintegrować dane z całego przedsiębiorstwa, a następnie przekształcić ich w informacje praktyczne oraz aktualne o charakterze biznesowym, które mogą:

• pomoc w podejmowaniu decyzji strategicznych, ukierunkowania działania i stałych wyników biznesowych;

• zbudować kluczowe wskaźniki efektywnosci (KPI) oraz karty wyników;

• zoptymalizować i poprawić efektywność operacyjną;

• pomóc zwiększyć marże / przychody.

 Przez to J & L Consulting oferuje usługi o wartości dodanej dla klientów, którzy w zamian podnoszą swoją przewagę konkurencyjną.