X
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597

Prawo korporacyjne


Prawo korporacyjne to prawo własności na kapitał zakładowy osoby prawnej albo jego udział, w tym prawo do zarządzania, otrzymania odpowiedniego udziału w zysku takiej osoby prawnej oraz aktywów w wypadku jej likwidacji zgodnie z obowiązującym prawem, niezależnie od tego, czy ta osoba prawna powstała w formie spólki handlowej, przedsiębiorstwa założonego na własności jednej osoby prawnej albo fizycznej lub w innych formach organizacyjno-prawnych.

Usługi:
 • asysta prawna przy zawarciu umów dotyczących łączenia i wchłaniania, operacji finansowania, leasingu, kupna-sprzedaży aktywów przedsiębiorstw ukraińskich i zagranizcanych;
 • przeprowadzenie pełnego audytu prawnego przedsiębiorstw albo grupy przedsiębiorstw;
 • rejestracja wszelkiego rodzaju spółek handlowych, organizacji nieopłacalnych, przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych na Ukrainie;
 • asysta przy reorganizacji i likwidacji przedsiębiorstwa, bankructwo przedsiębiorstwa;
 • asysta przy operacjach zwiększenia, zmniejszenia wysokości kapitału statutowego, wyjścia, wyłaczenia ze składu udziałowców sp. z o. o.;
 • przygotowanie projektów dokumentów należących do prawa korporacyjnego. 
Łączenie i wchłanianie to operacje, które łącznie z przeniesieniem praw własności dotyczą przede wszystkim zmiany kontroli nad przedsiębiorstwem albo założenia większego przedsiębiorstwa.

Usługi:
 • prywatyzacja
 • restrukturyzacja
 • sprzedaż aktywów
 • umowy korporacyjne
 • przygotowanie Due Diligence
 • konsultacja dotycząca podatków
 • udział w aukcjach i przetargach na Ukrainie