X
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597

Prawo rolne

Prawo rolne reguluje działalność gospodarczą w dziedzinie rolnictwa, a zwłaszcza: uprawy roślin, hodowli zwierząt, produkcji i realizacji agrochemikaliów, nawozów, przetwarzania produkcji rolnej.

Usługi:
  • opracowanie i kontrola umów dzierżawy ziemi, ich rejestracja państwowa;
  • import, eksport techniki rolniczej;
  • planowanie podatkowe dla przedsiębiorstw rolniczych;
  • specjalne warunki opodatkowania, podatek rolny;
  • eksport-import produkcji rolnej;
  • pomoc w uzyskaniu licencji;
  • wsparcie w inspekcji fitosanitaryjnej;
  • oszacowanie majątku przedsiębiorstwa rolniczego;