X
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597

Prawo podatkowe i finansowe


Prawo podatkowe i finansowe regulują stosunki społeczne w dziedzinie ściągania podatków i płatności obowiązkowych do budżetów i państwowych funduszy celowych, ustalając prawa, obowiązki i odpowiedzialność stron.

Usługi:
  • opracowanie optymalnych modelów opodatkowania, biorąc pod uwagę wszystkie osobliwości biznesu naszych klientów;
  • planowanie podatkowe;
  • optymalizacja i minimalizacja podatków;
  • konsultacje dotyczące VAT;
  • konsultacje dotyczące opodatkowania operacji eksportu i importu;
  • konsultacje dotyczące unikania podwójnego opodatkowania;
  • podatek od nieruchomości i opodatkowanie inwestycji;
  • asysta prawna przy przeprowadzeniu audytu;
  • reprezentacja w sądzie w celu roztrzygania kwestii podatkowych;
  • rejestracja pożyczki nierezydentów w Banku Narodowym Ukrainy;