X
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597

Łączenie i wchłanianie


Łączenie i wchłanianie to operacje, które łącznie z przeniesieniem praw własności dotyczą przede wszystkim zmiany kontroli nad przedsiębiorstwem albo założenia większego przedsiębiorstwa.

Usługi:
 • prywatyzacja
 • restrukturyzacja
 • sprzedaż aktywów
 • umowy korporacyjne
 • przygotowanie Due Diligence
 • konsultacja dotycząca podatków
 • udział w aukcjach i przetargach na Ukrainie

Nasz zespół odgrywa aktywną rolę w transakcjach L&W, uczestnicząc w następujących głównych etapach:

1. Opracowanie strategii firmy związanej z procesami L&W;.

2. Audyt prawny:

 •        Ocena ryzyka prawnego
 •        Pomoc w rozwiązywaniu ujawnionych zagrożeń.

3. Analiza alternatywnych połączeń.

4. Przygotowanie dokumentacji transakcji:

 •  Opracowanie / analizowanie umów kupna-sprzedaży.
 •   Opracowanie / przegląd innych dokumentów transakcyjnych (np. porozumienie akcjonariuszy, list intencyjny, poufność itp.).
 •  Przygotowanie dokumentów wewnętrznych firmy.