X
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597

Prawo handlowe i umowne


Prawo handlowe obejmuje większość aspektów i operacji z zakresu biznesu, w tym menedżmentu i zarządzania, księgowość i finansy, bankructwo, zawieranie umów, kupno-sprzedaż przedsiębiorstw, stosunki pracy i podatki.

Usługi:
  • Przygotowanie i analiza umów handlowych i cywilnych (kupno-sprzedaż, zabezpieczenie, reklama, marketing i usługi konsultacyjne, umowy agencyjne, wszystkie rodzaje umów dotyczących przewozu i in.)
  • Wsparcie w przygotowaniu, zawieraniu, dokonywaniu zmian oraz przedłużenie ważności umów
  • Analiza umów handlu z zagranicą zgodnie z ustawą "O handlu międzynarodowym"
  • Doradztwo z zakresu trybu przebiegu przetargu
  • Przygotowanie i analiza prawna dokumentacji przetargowej
  • Opracowanie i asysta prawna przy zawieraniu umów kupna
Asysta prawna i pomoc w otrzymaniu licencji