X
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597
Tobaksgården 3
8700, Horsens, Denmark
+45 2947 1278
108 Stryiska Street
Lviv, 79004, Ukraine
+38 032 2970597

Podatki & Doradztwo finansowe

 • MSSF i GAAP zgodnie z wymaganiami klienta;
 • sprawozdawczość zarządcza zgodnie z wymaganiami klienta;
 • doradztwo finansowe dla projektów;
 • doradztwo i analiza zadłużenia;
 • kontrola wewnętrzna zamówień.

MSSF i GAAP zgodnie z wymaganiami klienta

Oprócz obowiązkowych wymogów sprawozdawczych, wynikających z przepisów prawa ukraińskiego,J & L przekształca sprawozdania finansowe do MSSF / GAAP i dostosowuje ich zgodnie z wymaganiami klienta. Usługi księgowy klientów, akcjonariuszy lub biegły rewidenty, którzy są za granicą, otrzymują szczegółową informację w celu monitorowania sytuacji finansowej na Ukrainie dla odpowiedniej konsolidacji wyników firm ukraińskich.

Sprawozdawczość zarządcza

Podstawą sukcesu każdej organizacji jest jej siła finansowa i integralność. J & L oferuje firmom klientów nie tylko pełen zakres usług księgowych i rachunkowości oraz doradztwo w procesie podejmowania decyzji odnośnie podatków i praktyki prawnej na Ukrainie.

J & L oferuje skuteczne usługi dla monitorowania działalności biznesowej na Ukrainie oraz indywidualnego sprawozdania finansowego.Analiza finansowa i gospodarcza obejmuje:

• Analiza biznesowa firmy, zgodnie z przepisami prawa;

• Analizy finansowa;

• Prognozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa;

• Doradztwo w sprawie problemów związanych z inwestycją.

Doradztwo finansowe dla projektów

Rozpoczęcie projektu inwestycyjnego na Ukrainie wymaga dobrej wiedzy na temat warunków i wymagań lokalnych instytucji, a także porównywania możliwości finansowych w kraju pochodzenia. J&L poszukuję informację, która są oparta na faktach, aby lepiej zrobić porównanie i wspieranie podejmowania decyzji o działalności gospodarczej na Ukrainie.

Doradztwo i analiza zadłużenia

W przypadku, jeśli dłużnicy nie płacą, usługi prawne J & L pomogą w procesie windykacji. Obejmuje to negocjacje dla przedprocesowych rozstrzygań sporów lub reprezentowania interesów klienta przed sądem.

Doradztwo podatkowe

 • planowanie podatkowe w tym optymalizacja transferu zysków i akceptacji kosztów;
 • ocena zgodności podatkowej przed państwową kontrolą podatkową;
 • reprezentowanie klienta przed inspektorami skarbowymi i policją podatkową;
 • wewnętrzna sprawozdawczość podatkowa;
 • przygotowanie inspekcji podatkowej;
 • ocena zgodności podatkowej przed kontrolą finansową;
 • identyfikacja, ocena i optymalizacja ryżyków podatkowych;
 • ceny transferowe;
 • M & A analiza podatkowa;
 • przypadki zwrotu podatku VAT;
 • doradztwo w zakresie ogólnego i specjalnego systemu podatkowego;
 • rozwiązywanie sporów podatkowych;
 • planowanie podatkowe i administracja;
 • arbitraż podatkowy i proces negocjacji;
 • audyt podatkowy;
 • indywidualne doradztwo podatkowe i planowanie podatkowe.